SOSI gravplass

2sosi_hovedill

Ifølge gravferdsforskriften skal det utarbeides digitale gravkart ved alle utvidelser av gravplasser, og ved nyanlegg og vesentlige endringer.  SOSI gravplass produktspesifikasjon angir hvordan gravkartene skal produseres.

Ny versjon av produktspesifikasjon SOSI gravplass

Høring på justert versjon av produktspesifikasjon SOSI gravplass er avsluttet, og ny versjon er godkjent av Statens kartverk og publisert på geonorge.no. Justeringene er utført med bistand fra Statens Kartverk, og det er gjennomført en høringsrunde.

Lenker til dokumenter og eksempelfil finnes under last ned.

Definisjonsfiler for sosi-kontroll er oppdatert. Merk at det er normalt å få varsel om dobbel geometri der gravkanter og gravfeltkanter er overlappende.

De viktigste endringene i revidert versjon er:

 • Avgrensningsobjekter er lagt inn igjen for flateobjektene.  De er hentet fra fagområdestandarden:
  • Gravplasskant
  • Gravfeltskant
  • Gravkant
 • Assosiasjoner mellom objekttypene er fjernet
 • Delt opp identifikasjon i to datatyper:
  • IdentifikasjonGravplass  (brukes for selve gravplassen). Her er UUID påkrevd.
  • Identifikasjon (brukes for andre objekter). Her er UUID opsjonell.

UUID som identifikator for gravplassene fungerer som unik identifikator. Denne erstatter ikke gravplassid, som inneholder kommunenummer og gravplassnummer.

Korrekt UUID for gravplassene kan hentes fra gravplassdatabasen. Ta kontakt med KA på ka@ka.no for å få tilgang.