SOSI gravplass

2sosi_hovedill

Ifølge gravferdsforskriften skal det utarbeides digitale gravkart ved alle utvidelser av gravplasser, og ved nyanlegg og vesentlige endringer.  SOSI gravplass produktspesifikasjon angir hvordan gravkartene skal produseres.

Revidert versjon (08.03.2021) er godkjent og publisert på geonorge.no.

Statens Kartverk har bekreftet at definisjonsfilene for SOSI-kontroll nå er oppdatert og skal være tilgjengelige inne i selve programmet. (Se «Last ned» for link og info om SOSI-kontroll)

MERK: Det ble oppdaget en trykkfeil i beskrivelsesteksten for identifikatoren for gravfelt, det snek seg inn en feil som anga at feltet kan ha inntil 4 karakterer. Det skal være inntil 3 karakterer som før. Feilen er nå rettet og korrekt versjon er publisert. Vi beklager feilen!

De viktigste endringene i revidert versjon er:

  • Produktspesifikasjonen er forenklet, og unødvendige objekter for grakartet er fjernet. Gravkartet er definert kun som opptegning av selve griden.
  • Valgfrihet omkring hvordan objektene skal tegnes er tatt bort, gravplass, gravfelt og graver skal tegnes som flater.
  • Kulturminner tegnes inn i et separat kartlag, ut fra standarden SOSI kulturminne.
  • Identifikasjon av objekter med GUID er lagt til, i henhold til anbefalinger fra Statens kartverk
  • Innleveringsformatene for filer er satt til SOSI og GML