SOSI gravplass

2sosi_hovedill

Ifølge gravferdsforskriften skal det utarbeides digitale gravkart ved alle utvidelser av gravplasser, og ved nyanlegg og vesentlige endringer.  SOSI gravplass produktspesifikasjon angir hvordan gravkartene skal produseres.

Ny versjon av produktspesifikasjon SOSI gravplass

Høring på justert versjon av produktspesifikasjon SOSI gravplass er avsluttet, og ny versjon er godkjent av Statens kartverk og publisert på geonorge.no. Justeringene er utført med bistand fra Statens Kartverk, og det er gjennomført en høring som ble avsluttet 24.02.2022.

Eksempelfil og oppdaterte definisjonsfiler for sosikontroll vil publiseres når disse mottas fra Kartverket.

De viktigste endringene i revidert versjon er:

 • Avgrensningsobjekter er lagt inn igjen for flateobjektene.  De er hentet fra fagområdestandarden:
  • Gravplasskant
  • Gravfeltskant
  • Gravkant
 • Assosiasjoner mellom objekttypene er fjernet
 • Delt opp identifikasjon i to datatyper:
  • IdentifikasjonGravplass  (brukes for selve gravplassen). Her er UUID påkrevd.
  • Identifikasjon (brukes for andre objekter). Her er UUID opsjonell.