Start

2sosi_hovedill

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er et filformat som brukes for norske kartdata, og SOSI-standarder er begrepet som brukes for nasjonale standarder for geografisk informasjon.

Denne nettsiden gir en kort oversikt over hva SOSI gravplass er og hvordan lokale gravplassforvaltere kan oppfylle kravene i gravferdsforskriften omkring digitale gravplassplaner og gravkart.

Oppdaterte lenker til siste versjon av dokumentene i standarden finnes under «last ned».

Samarbeid med Statens kartverk om inkludering av gravplassdata i geonorge.no:
Gravplassforvaltere som ønsker å sende inn test-filer med gravplassdata som er utarbeidet etter standarden, kan sende disse til innlevering@sosigravplass.no

Merk emnefeltet «Innlevering SOSI gravplass». I mailen må det fremkomme hvem som er gravplassforvalter, hva gravplassene heter og hvilken kommune de ligger i.