Om

Dette nettstedet er utarbeidet i samarbeid mellom KA (ka.no) og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, for å formidle informasjon til norske gravplassforvaltere om SOSI gravplass og hvilke krav som stilles til digitale gravplasskart i gravplassforskriften.

Nettstedet ble etablert i september 2016.

Webansvarlig for nettstedet er KA. Kontaktinfo: ka@ka.no.

Formell eier av Produktspesifikasjon Gravplass er Barne- og familiedepartementet, og formell eier av områdestandard SOSI gravplass er Statens kartverk.

KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (www.ka.no)

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark