Om

Dette nettstedet er utarbeidet i samarbeid mellom KA (ka.no) og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/Åse Skrøvset, for å formidle informasjon til norske gravplassforvaltere om SOSI gravplass og hvilke krav som stilles til digitale gravplasskart i gravferdsforskriften.

Nettstedet ble etablert i september 2016.

Webansvarlig for nettstedet er KA. Kontaktinfo: ka@ka.no.

Formell eier av SOSI gravplass er Statens kartverk og formell eier av Produktspesifikasjon Gravplass er Barne- og familiedepartementet.

KA kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no)

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark