Regional gravplassmyndighet

Statsforvalteren  i Vestfold og Telemark er regional gravplassmyndighet. En av oppgavene til statsforvalteren er å godkjenne anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass Statsforvalteren godkjenner også vedtekter for gravplassene i hver kommune. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark bistår Barne- og familiedepartementet i arbeidet med kunnskapsinnhenting, statistikk og regelverksutvikling innenfor gravplassektoren. Statsforvalteren veileder også lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og gravplassforskriften, blant annet gjennom å holde faglige innlegg på kurs og bidra i annen kompetanseoppbygging.

Kontaktinformasjon:

For søknader:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Postboks 2076,
3103 Tønsberg
E-post: sfvtpost@statsforvalteren.no

For veiledning:
Fagsjef Hege Alice Granøe
E-post: hege.granoe@statsforvalteren.no
Telefon: 33 37 23 29