Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

Gravplassrådgiveren gir bistand til departementet, bispedømmerådene og fylkesmenn. Gravplassrådgiveren arbeider med spørsmål knyttet til forvaltning av gravplasser og gravferdslovgivningen, gir bistand til departementet i arbeidet med å forvalte og utvikle gjeldende lov- og regelverk for gravferdssektoren, er rådgiver for bispedømmeråd og fylkesmenn og gir generell veiledning om gravplasstell gjennom konferanser, kurs og annen informasjonsvirksomhet.

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Tunsberg bispedømmekontor
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
E-post: aase.skroevset@kirken.no
Mobil: 958 78 444