Innlevering av SOSI-filer

Digitale gravkart-filer skal verifiseres ut fra Statens kartverk verktøy «SOSI-kontroll», og leveres via epost til

levering@sosigravplass.no

Disse vil videreformidles til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/Åse Skrøvset og Statens kartverk.

Merk emnefeltet «Levering SOSI gravplass». I mailen må det fremkomme hvem som er gravplassforvalter, hva gravplassene heter og hvilken kommune de ligger i.