Last ned dokumenter og filer

Produktspesifikasjon SOSI gravplass 08.03.2021
Produktspesifikasjonen angir hvordan gravkart skal tegnes i kart.

Presentasjonsregler SOSI gravplass 08.03.2021
Angir hvordan SOSI gravkart skal fremstilles grafisk. 

Eksempelfil i SOSI-format (08.03.2021) – KOMMER
Inneholder en fiktiv gravplass, tegnet etter gjeldende produktspesifikasjon. 

Kartverkets verktøy for visning og validering av SOSI-filer
Oppdaterte valideringsfiler for SOSI gravplass lastes ned gjennom å oppdatere til siste versjon av SOSI-kontroll.

Oppdatert XSD-fil:

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravplass/20210308/GravplassForenklet.xsd