Last ned dokumenter og filer

Revidert versjon av SOSI gravplass produktspesifikasjon 16.10.2020

Produktspesifikasjon Gravplass
Gjeldende versjon publisert på Geonorge: versjon 01.06.2018

SOSI Generell objektkatalog Gravplass
Statens kartverk, versjon 4.6 – april 2016

Gravplass_Prodspek_Del2_Tegneregler_ver20180827
versjon 27.08.2018

XSD-fil for Sosi Gravplass 4.6
Publisert februar 2019

XSD-filen kan brukes med Statens Kartverk program «SOSI kontroll», for å sjekke at SOSI-fila følger kravene i standarden. SOSI kontroll kan lastes ned fra denne siden hos Kartverket.