Last ned dokumenter og filer

Merk: ny versjon av produktspesifikasjon er under sluttbehandling, for godkjenning hos Kartverket per februar 2021. Forventes ferdig godkjent innen 15.03.2021.

Revidert versjon av SOSI gravplass produktspesifikasjon 16.10.2020

Produktspesifikasjon Gravplass
Gjeldende versjon publisert på Geonorge: versjon 01.06.2018

SOSI Generell objektkatalog Gravplass
Statens kartverk, versjon 4.6 – april 2016
Merk: den generelle objektkatalogen vil bli revidert i hht endringene i ny produktspesifikasjon 2021.

Gravplass_Prodspek_Del2_Tegneregler_ver20180827
versjon 27.08.2018

XSD-fil for Sosi Gravplass 4.6
Publisert februar 2019

XSD-filen kan brukes med Statens Kartverk program «SOSI kontroll», for å sjekke at SOSI-fila følger kravene i standarden. SOSI kontroll kan lastes ned fra denne siden hos Kartverket.