Last ned dokumenter og filer

Produktspesifikasjon SOSI gravplass 08.03.2021
Produktspesifikasjonen angir hvordan gravkart skal tegnes i kart.

Presentasjonsregler SOSI gravplass 08.03.2021
Angir hvordan SOSI gravkart skal fremstilles grafisk. 

Eksempelfil i SOSI-format (08.03.2021) – KOMMER
Inneholder en fiktiv gravplass, tegnet etter gjeldende produktspesifikasjon. 

Eksempelfil i filgeodatabase-format GDB (08.03.2021) – KOMMER
Inneholder en fiktiv gravplass, tegnet etter gjeldende produktspesifikasjon. 

Vi oppdaget at SOSI eksempelfilen hadde noen feil, så disse eksempelfilene er under kvalitetsgjennomgang.