Last ned dokumenter og filer

Produktspesifikasjon SOSI gravplass 01012023
Produktspesifikasjonen angir hvordan gravkart skal tegnes i kart.

Presentasjonsregler SOSI gravplass 08.03.2021
Angir hvordan SOSI gravkart skal fremstilles grafisk. 

Eksempelfiler  i to filformater .SOS og .GML

Validering av .SOS-filer:
SOSI-kontroll og SOSI-vis: kartverkets verktøy for visning og validering av SOSI-filer
Oppdaterte valideringsfiler for SOSI gravplass lastes ned gjennom å oppdatere til siste versjon av SOSI-kontroll.

Validering av .GML-filer:
XSD-fil for validering av GML-filer